Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΩΝ

Επτά νέες υπηρεσίες <<ειδικών αποστολών>> θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του καλύτερου έλεγχου των νέων αυτοδιοικητικών θεσμών. Όπως είναι γνωστό η χώρα θα είναι διαιρεμένη σε 7 νέες αποκεντρωμένες διοικήσεις με την Ήπειρο να ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και θα έχει έδρα τα Ιωάννινα.
Η νέες αυτές υπηρεσίες θα φέρουν τον τίτλο Ελεγκτές Νομιμότητας θα είναι ανώτεροι υπάλληλοι με πενταετή Θητεία η οποίοι θα επιλέγουν από το νεοϊδρυθέν Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων. Οι επικεφαλείς θα πρέπει να είναι νομικοί με τίτλους σπουδών και προϋπηρεσία σχετική, η ακόμα και Δημόσιοι υπάλληλοι που να έχουν πτυχίο νομικής και προϋπηρεσία ως προϊστάμενοι διεύθυνσης . Παρόλο που θα στεγάζονται στις νέες διοικητικές περιφέρειες προϊσταμένη αρχή δεν θα είναι ο επικεφαλής της περιφερείας άλλα ο υπουργός εσωτερικών και θα έχουν εγγυήσεις ανεξαρτησίας προκειμένου να ασκούν το έργο τους χωρίς κομματικές επεμβάσεις.
Αντικείμενο τους θα είναι να ασκούν έλεγχο νομιμότητας, να πραγματοποιούν επιτόπου διασταυρώσεις οικονομικών στοιχείων, να καταμερίζουν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες για πλημμελή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Θα μπορούν να εξετάζουν όλα τα έργα Δήμων ή Περιφερειών που έχει αντικείμενο ως 5 εκατομμύρια Ευρώ με σκοπό τον επιπλέον έλεγχο του ιδιαιτέρα ευαίσθητου κομματιού της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ.Στις υποχρεώσεις των υπηρεσιών εποπτείας των δήμων και των περιφερειών είναι να συντάσσουν και εκθέσεις στις οποίες παρατίθενται ο αριθμός των πράξεων που ελέγχθηκαν προσφυγές που ασκήθηκαν, τα ζητήματα που τις απασχόλησαν κατά τη διενέργεια της εποπτείας καθώς και τυχόν καταγγελίες που υποβλήθηκαν από πρόσωπα για θέματα νομιμότητας. Οι εκθέσεις των Ελεγκτών Νομιμότητας υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών της Βουλής και κοινοποιούνται στον Συνήγορο του Πολίτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου